Privacy beleid

Bij dinekehartman.nl staat jouw privacy bovenaan. Jouw gegevens worden bij ons op een veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Daarnaast kan je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Heb je vragen over je privacy, neem dan gerust contact met ons op via info@dinekehartman.nl.

 

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Dinekehartman.nl is ontstaan door Dineke Hartman. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken. Wij bewaren deze gegevens zo lang de website online is.

Wij gebruiken jouw naam en e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief, aanbiedingen en/of facturen met jouw expliciete toestemming en bewaren die niet langer dan jij staat ingeschreven voor deze diensten.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen nadat deze klacht is afgehandeld.

Dinekehartman.nl heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail, en social media account voor direct marketing en social media marketing.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij Analytics diensten. Jij hebt ondubbelzinnig toestemming gegeven om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

Artikel 4 – Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij dinekehartman.nl om jouw gegevens in te zien.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Je kunt zelf ook enkele gegevens wijzigen in jouw persoonlijke bestelaccount van onze webshop.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van dinekehartman.nl, kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal dinekehartman.nl jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@dinekehartman.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5 – Wie ontvangen jouw gegevens?

Dinekehartman.nl zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 – Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 7 – Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@dinekehartman.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Disclaimer

Artikelen, beeldmateriaal en illustraties op dinekehartman.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaand schriftelijke toestemming.

De door dinekehartman.nl verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op dinekehartman.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is mogelijk dat dinekehartman.nl een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze website.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van dinekehartman.nl, is het mogelijk dat de informatie die op dinekehartman.nl gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden, maar mocht je een fout constateren, dan horen we dat graag via info@dinekehartman.nl zodat we de gewenste aanpassing kunnen maken.

dinekehartman.nl – april 2022